Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi Yeni Sayısıyla Yayında…

turuk2

Saygıdeğer Araştırmacılar,

Dergimizin 2015 yılı Aralık sayısı, Türklük Bilimi Araştırmalarına katkı sağlayacağını düşündüğümüz birbirinden değerli makalelerle siz değerli bilim insanlarının istifadesine sunulmuştur. Makaleleriyle dergimizin altıncı sayısına katkı sağlayan araştırmacılara, makalelerin yayına hazırlanması esnasında birikimleri ile dergimize desteklerini esirgemeyen bütün hakemlerimize, yayın ve danışma kurullarımıza teşekkür ediyoruz.

                                                                                                                                                                                                      Doç. Dr. Şaban Doğan

                                                                                                                                                                                                                   Editor

http://www.turukdergisi.com/