Kategori: Makalelerim

15. YÜZYILA AİT BİR TIP TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ: TERCEME-İ AKRABÂDÎN’İN ISTILAH LÜGATİ

ÖZET Özel çalışma alanlarıyla ilgili sözcüklerin terim anlamlarının yer aldığı sözlüklere alan sözlükleri denir. Eski Anadolu Türkçesinin önemli tıp ürünlerinden olan Sabuncuoğlu Şerefeddîn’in Terceme-i Akrabâdîn adlı farmakolojik eserinin ıstılah lügati tıp alanındaki ilk terim sözlüklerimizdendir. Çalışmada eserin bilinen nüshalarının ıstılah lügati bölümleri taranmış, eserin sözlüğünde yer alan tüm sözcükler açıklamalarıyla birlikte liste hâline getirilmiştir. Anahtar […]

DEVAMINI OKU »

TERCEME-İ AKRABÂDÎN’DE YER ALAN BİR MESİR MACUNU TERKİBİ ÜZERİNE

Özet: Bu çalışmada Anadolu Türk tıbbının geleneksel bir ritüeli haline gelen mesir macunu şenliklerine kaynaklık eden mesir macunu üzerinde durulacak, kimi kaynaklarda ilk defa Merkez Efendi tarafından hazırlandığı iddia edilen mesir macunun ilk defa hazırlanışının Merkez Efendi’den binlerce yıl önceye dayandığı gerçeği vurgulanarak 15. yüzyıl Anadolu Türk tıbbının tercüme eserlerinden olan Terceme-i Akrabâdîn’deki mesir macunu tarifi verilecektir. Anahtar Kelimeler: Mesir […]

DEVAMINI OKU »

YÛSUFU MEDDÂH’IN KADI İLE UĞRU DESTÂNI VE DİL ÖZELLİKLERİ

ÖZET Eski Oğuz Türkçesi ürünleri üzerinde yapılan metin neşri çalışmalarının ve dil incelemelerinin oldukça ileri bir seviyeye ulaştığı aşikârdır. Yapılan onca çalışmaya rağmen kütüphanelerimizde henüz üzerinde çalışılmamış ya da çalışılıp müelliflerinin kim olduğu tespit edilememiş veya isim aynılığı/benzerliği sebebiyle birbirlerine karıştırılmış birçok eser vardır. Bu gerçekten hareketle Eski Oğuz Türkçesi metinleri üzerine yapılacak çalışmaların bir […]

DEVAMINI OKU »

ORDO ULUŞ, SOLMI ve BEŞBALIK

Peter Zieme Çev. Şaban Doğan* Öz Bu çalışmada, Batı Uygur Kağanlığı’nın eski başkenti Beşbalık’ın (Çince adı Beiting) yeniden inşa edilişine ışık tutan Eski Uygurca bir belgeden bahsedilecektir. Beşbalık ile birlikte Solmı şehri de (Agni / Karaşahr) muhtemelen “payitaht” anlamına gelen ve şaşırtıcı bir terim olan ordo uluş ile anılmıştır. Anahtar kelimeler: Ordo uluş, Solmı, Beşbalık, […]

DEVAMINI OKU »

YASAL UYARI:Site içindeki hiçbir doküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın ve kaynak gösterilmeksizin kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, inter net üzerinde veya her ne şekilde olursa olsun yayınlanamaz ve kullanılamaz. Sitemi ziyaret eden misafirlerim, sitenin telif hakkı konusunda tüm talep ve açıklamaları kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler. Theme by Flythemes